Individuálne konštelačné sedenie

Ponúkam vám individuálne sprevádzajúce sedenie, pri ktorom využívam techniku systemických konštelácií, pre verejnosť skôr známych ako rodinné konštelácie. Na stretnutí spolu vytvoríme bezpečný priestor, kde spoločne pomenujeme vašu zákazku. Pozriem sa na váš systém a za pomoci špeciálnych cvičení vás budem sprevádzať pri jeho postavení. Vďaka tomu budete mať možnosť nahliadnuť, kde je ťažisko vašich problémov a rovnako sa pokúsime nájsť riešenie.

40,00 €