Rodinné konštelácie, čo to vlastne je?

29.11.2018

Najviac pojem konštelácie zvykneme spájať s rodinou a teda poznáme ich pod názvom "Rodinné konštelácie". Avšak konštelácie sa týkajú všetkých systémov / oblastí, v ktorých žijeme. Dotýkajú sa nás v rodine, partnerských vzťahoch, medzi priateľmi, v práci. Dotýkajú sa našej firmy, nášho zdravia či vzťahu k samému sebe. Tiež konštelácie vieme využiť v športovej, umeleckej alebo akejkoľvek inej oblasti nášho života.

Pomocou konštelácii dokážeme nájsť riešenie na náš problém. Odhaľujú to, čo bolo doposiaľ skryté, to čo nedokážeme vidieť a zároveň nám ukazujú cesty riešenia. Konštelácie nám vedia ukázať cestu von zo zapletenia a viesť touto cestou všetkých, ktorých sa toto zapletenie týka.
Predstavme si svet ako systém, v ktorom má každý člen svoju úlohu a vďaka každému článku dokáže zdravo fungovať. Táto metóda nám odhaľuje skryté súvislosti, ktorých prostredníctvom môžeme nájsť zranenia, chýbajúce články, prevzaté úlohy, ktoré nám spôsobujú v živote ťažkosti. Pomocou konštelácii to dokážeme upraviť do roviny, ktorá je pre nás oslobodzujúca.  

Ako seminár prebieha?

Ak hovoríme o skupinovom seminári, tak pri stretnutí si posadáme po obvode miesnosti, čím sa vymedzí priestor pre konštelácie. V úvode si vypočujem vaše témy, s ktorými prichádzate a následne začneme pracovať. 
Je potrebné, aby si klient, ktorý si stavia konšteláciu, bližšie špecifikoval svoj problém. S klientom sa snažíme spoločne prísť na čo najkonkrétnejšiu zákazku, aby vedel pomenovať, čo chce aby sa v jeho situácii zmenilo. Následne si klient vyberie zástupcov, ktorých rozostaví do konštelácie. Už týmto úvodným rozostavením má klient možnosť vidieť jeho súčasnú situáciu, môže vidieť, kde v systéme to viazne a následne mu viem ukázať, čo treba zmeniť, aby sa jeho situácia zlepšila. 
Na seminároch nie je mojim účelom postaviť, čo najviac konštelácií, keďže viem, že každé rozostavenie pomáha a vplýva na celú skupinu, tj nikto zo zúčastnených nie je ukrátený.

Ak sa rozhodnete seminár absolvovať, je dobré si zistiť čo najviac informácií o svojej pôvodnej rodine a o jej členoch. Veľmi pomáha, ak si vieme zostaviť genogram (rodostrom). Pomáha vám v ujasnení informácií o rodinných vzťahoch niekoľko generácií dopredu. Samozrejme ak údaje zistiť nemôžete, dá sa konštelácia postaviť aj bez týchto informácií.

Aké fakty je dobré zistiť si dopredu?

 • Zomrel niekto z rodiny predčasne?
 • Zavinil niekto v rodine neúmyselné zabitie alebo bol sám obeťou?
 • Ukončil niekto život dobrovoľne?
 • Sú vo vašej rodine sirotkovia alebo vylúčení členovia?
 • Ako to bolo v rodine počas vojny?
 • Bol niekto vo väzení?
 • Bol niekto vyhostený z krajiny alebo odišiel do exilu dobrovoľne?
 • Bol niekto z rodiny v kláštore? Na misii?
 • Rozvody a pod.
 • Mentálne, telesné alebo psychické postihnutia.
 • Závislosti v rodine.
 • Adopcie.
 • Ťažké, nezvyčajné osudy.

Konštelácie sú zážitkovou metódou, vďaka ktorej sa vieme pozrieť na vzťahy, nájsť príčinu problému a jeho následné riešenie. V postavenej konštelácii neraz za krátku dobu dokážeme nájsť súvislosti a objaviť i spracovať udalosti, ktoré inokedy na spracovanie potrebujú roky. Záujemcovia si stavajú konštelácie na rôzne témy ako napr. problém v rodine, vo vzťahu, zdravotné poťiaže, nespokojnosť v práci, atď. Konšteláciu si možno postaviť na takmer každý problém. Nesmieme však zabúdať nato, že pomocou konštelácií nezískavame odpoveď na otázku "Prečo sa nám to deje?", ale získavame priamo riešenie ako z vašeho problému vyjsť von.

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Prečítajte si ako prví, čo je nové